Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "


Ngày 06 tháng 12 năm 2020


Loại văn bản : Thông tư

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
21/2017/TT-BGDĐT(chuyển tiếp văn bản) 26/09/2017 Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT(chuyển tiếp văn bản) ngày ban hành 26/09/2017 Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục
03_VBHN_BGDDT 27/02/2014 Thông tư số 03_VBHN_BGDDT ngày ban hành 27/02/2014 Văn bản hợp nhất số 03_VBHN_BGDDT ngày ban hành 27/01/2014 hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ
02/2014/TT-BGDĐT 08/02/2014 Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 08/02/2014 Ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia