Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''


Ngày 06 tháng 12 năm 2020


Loại văn bản : Giấy mời

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
226 /GM-UBND 18/10/2016 Giấy mời số 226 /GM-UBND ngày ban hành 18/10/2016 Tập huấn công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2016
Giấy mời họp 12/04/2016 Giấy mời số Giấy mời họp ngày ban hành 12/04/2016 Họp Hiệu trưởng 3 bậc học
111/GM-PGD 10/03/2016 Giấy mời số 111/GM-PGD ngày ban hành 10/03/2016      Tham dự phiên họp thống nhất lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia  
431/GM-PGD 21/09/2015 Giấy mời số 431/GM-PGD ngày ban hành 21/09/2015 Tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đội
71 /GM-CĐGD 08/09/2015 Giấy mời số 71 /GM-CĐGD ngày ban hành 08/09/2015 V/v giấy mời tổng kết Công đoàn năm học 2014-2015
413/GM-PGD&ĐT 07/09/2015 Giấy mời số 413/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 07/09/2015 Triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 bậc Tiểu học
465/GM-PGD&ĐT 25/11/2014 Giấy mời số 465/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 25/11/2014 Tham dự khai mạc Hội thi giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện năm học 2014-2015
433/GM-PGD 10/11/2014 Giấy mời số 433/GM-PGD ngày ban hành 10/11/2014 Hội nghị trực báo giữa kỳ 1 năm học 2014-2015
270/GM-PGD&ĐT 12/08/2014 Giấy mời số 270/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 12/08/2014 Dự Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015
71 / TTYT 13/03/2014 Giấy mời số 71 / TTYT ngày ban hành 13/03/2014 Tổ chức tập huấn kỹ năng giám sát dịch và điều tra xử lý dịch ban đầu cho cán bộ phụ trách Y tế trường học ( Có 02 File đính kèm)
89/GM-PGD&ĐT 07/03/2014 Giấy mời số 89/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 07/03/2014 Tham dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện chương trình hành động của Ngành