Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''


Ngày 06 tháng 12 năm 2020


Loại văn bản : Báo cáo

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
chuyển tiếp mẫu thống kê của Sở 28/10/2015 Báo cáo số chuyển tiếp mẫu thống kê của Sở ngày ban hành 28/10/2015 các trường TH thống kê số liệu theo mẫu và mail lại cho Lợi theo địa chỉ : loipgd@gmail.com để tổng hợp gửi cho Sở kịp thời hạn.
273/BC-PGD&ĐT(Có thêm phụ lục) 15/08/2014 Báo cáo số 273/BC-PGD&ĐT(Có thêm phụ lục) ngày ban hành 15/08/2014 Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015. Đề nghị các đơn vị tải các file đính kèm sau để đóng thành tập, chuẩn bị t&agra
a 01/04/2014 Báo cáo số a ngày ban hành 01/04/2014 Đánh giá việc thực hiện công tác trọng tâm tháng 03 và dự kiến công tác trọng tâm tháng 04/2014.