Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 06 tháng 12 năm 2020


Lĩnh vực : Tổ chức Cán bộ

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
18/TB-HĐXTH 09/10/2020 Công văn số 18/TB-HĐXTH ngày ban hành 09/10/2020 Kết quả chấm điểm (vòng 2) kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020
3415 /HD-UBND 24/09/2019 Công văn số 3415 /HD-UBND ngày ban hành 24/09/2019 Nôi dung tài liệu ôn tập phần kiến thức chung và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 trên địa bàn huyện Phú Lộc
3316 /TB-UBND 17/09/2019 Thông báo số 3316 /TB-UBND ngày ban hành 17/09/2019 Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
1901 /TB-ĐHSP 11/07/2018 Công văn số 1901 /TB-ĐHSP ngày ban hành 11/07/2018 Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non. Đề nghị các CBQL, GV có nhu cầu tham gia lớp học đăng ký về Phòng GD&ĐT qua bộ phận
2940/SGDĐT-KHTC 27/11/2017 Công văn số 2940/SGDĐT-KHTC ngày ban hành 27/11/2017 Giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè hằng năm (Chuyển tiếp Công văn của Sở GD&ĐT). Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiên cứu thực hiện.
427/GM-UBND 24/10/2017 Công văn số 427/GM-UBND ngày ban hành 24/10/2017 tập hhuấn hệ thống thông tin CBCCVC
1693/QĐ-SNV 19/10/2017 Quyết định số 1693/QĐ-SNV ngày ban hành 19/10/2017 Công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức ngành giáo dục năm học 2017-2018
02 /TB-ĐKT 13/10/2017 Công văn số 02 /TB-ĐKT ngày ban hành 13/10/2017 lịch kiểm tra công tác nội vụ năm 2017
223/QĐ-UBND 13/10/2017 Công văn số 223/QĐ-UBND ngày ban hành 13/10/2017 Danh sách bố trí trúng tuyển đặc cách viên chức giáo dục năm học 2017-2018. Đề nghị quý thầy cô có tên đến tại Phòng GD&ĐT để nhận Quyết định giao nhiệm vụ lúc 14h00,
10TB-HĐXT 12/09/2017 Công văn số 10TB-HĐXT ngày ban hành 12/09/2017 Kết quả phỏng vấn trắc nghiệm viên chức giáo dục năm học 2017-2018
546 /QĐ-PGDĐT 07/09/2017 Nghị định số 546 /QĐ-PGDĐT ngày ban hành 07/09/2017 thành lập Ban phòng, chống lụt, bão ngành Giáo dục huyện Phú Lộc năm 2017
02/TB-HĐXT 28/08/2017 Công văn số 02/TB-HĐXT ngày ban hành 28/08/2017 Kết quả rà soát, phân loại hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm học 2017-2018
Danh sách bổ sung theo Thông báo 02/TB-HĐXT 28/08/2017 Công văn số Danh sách bổ sung theo Thông báo 02/TB-HĐXT ngày ban hành 28/08/2017
05 /KH-HĐXT 25/08/2017 Công văn số 05 /KH-HĐXT ngày ban hành 25/08/2017 LỊCH TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018
2475/QĐ-UBND 17/08/2017 Công văn số 2475/QĐ-UBND ngày ban hành 17/08/2017 Thành lập đoàn kiểm tra công tác nội vụ tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018
2392/QĐ-UBND 11/08/2017 Công văn số 2392/QĐ-UBND ngày ban hành 11/08/2017 bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018.
278 /HD-UBND 08/08/2017 Công văn số 278 /HD-UBND ngày ban hành 08/08/2017 Nôi dung tài liệu ôn tập phần kiến thức chung và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm học 2017 &
2333/QĐ-UBND 02/08/2017 Công văn số 2333/QĐ-UBND ngày ban hành 02/08/2017 Về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng và sửa đổi một số nội dung Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018 tại Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt ch
03 /TB-HĐXT 27/07/2017 Công văn số 03 /TB-HĐXT ngày ban hành 27/07/2017 Thời gian, địa điểm xét tuyển Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường học năm học 2017 - 2018
2200/QĐ-UBND 25/07/2017 Công văn số 2200/QĐ-UBND ngày ban hành 25/07/2017 Tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường niêm yết công khai tại Trường./.
06/TB-HĐXT 17/07/2017 Công văn số 06/TB-HĐXT ngày ban hành 17/07/2017 Kết quả xét tuyển Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng năm học 2017-2018
120/TB-PNV 15/02/2017 Công văn số 120/TB-PNV ngày ban hành 15/02/2017 Nội dung phỏng vấn các chức danh Hiệu trưởng,Phó Hiệu trưởng trường học năm học 2016-2017
67/TB-PNV 19/01/2017 Công văn số 67/TB-PNV ngày ban hành 19/01/2017 Ký kết hợp đồng lao động đối với nhân viên bảo vệ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
697/CV-PGD&ĐT 07/12/2016 Công văn số 697/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 07/12/2016 Nộp bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường học năm 2016
320/TB-UBND 06/12/2016 Công văn số 320/TB-UBND ngày ban hành 06/12/2016 Xét tuyển Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường học, năm học 2016-2017. 
951/PNV-CCVC 06/12/2016 Công văn số 951/PNV-CCVC ngày ban hành 06/12/2016 Về việc hướng dẫn xét tuyển nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68
606 /PGD&ĐT-TCCB 31/10/2016 Công văn số 606 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 31/10/2016 tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo.
668/TB-PNV 12/09/2016 Công văn số 668/TB-PNV ngày ban hành 12/09/2016 Lịch lấy phiếu thăm dò tín nhiệm bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường học.
401/CV-PGDĐT 01/08/2016 Công văn số 401/CV-PGDĐT ngày ban hành 01/08/2016 báo cáo thực trạng nhân sự năm học 2016-2017
511/TB-PNV 29/07/2016 Công văn số 511/TB-PNV ngày ban hành 29/07/2016 Lịch công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện năm 2016  và hướng dẫn công tác chuẩn bị  lễ trao Quyết định
1163 /UBND-NV 15/07/2016 Công văn số 1163 /UBND-NV ngày ban hành 15/07/2016 báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
379/TB-PGDĐT 08/07/2016 Công văn số 379/TB-PGDĐT ngày ban hành 08/07/2016 Giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc
06/2016/QD-UBND 20/04/2016 Quyết định số 06/2016/QD-UBND ngày ban hành 20/04/2016 Sửa đổi Điều 5 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc
156/KH-PGDĐT 23/03/2016 Công văn số 156/KH-PGDĐT ngày ban hành 23/03/2016 Xây dựng kế hoạch biên chế nhân sự năm học 2016-2017
148/CV-PGDĐT 22/03/2016 Công văn số 148/CV-PGDĐT ngày ban hành 22/03/2016 V/v Tổ chức tham gia Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
125/TB-PNV 11/03/2016 Công văn số 125/TB-PNV ngày ban hành 11/03/2016 Hướng dẫn nội dung phỏng vấn, thay đổi nguyện vọng xét tuyển nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung.
109/PNV-CBCC 07/03/2016 Công văn số 109/PNV-CBCC ngày ban hành 07/03/2016 Bổ sung lí lịch cán bộ, công chức, viên chức hằng năm
78 /KH-PGDĐT 03/03/2016 Công văn số 78 /KH-PGDĐT ngày ban hành 03/03/2016 Kính gửi: Các trường trực thuộc để triển khai và thực hiện
109/PNV-CBCC về Về việc bổ sung lý lịch; báo cáo kỷ luật 29/02/2016 Công văn số 109/PNV-CBCC về Về việc bổ sung lý lịch; báo cáo kỷ luật ngày ban hành 29/02/2016
09/TB-HĐXT 29/02/2016 Thông báo số 09/TB-HĐXT ngày ban hành 29/02/2016 Thông báo kết quả phỏng vấn cán bộ quản lý trường học năm học 2015-2016
35/PNV-CCVC 24/02/2016 Công văn số 35/PNV-CCVC ngày ban hành 24/02/2016 Chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP
32/TB-PNV 17/02/2016 Công văn số 32/TB-PNV ngày ban hành 17/02/2016 Lấy phiếu thăm dò tín nhiệm bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường học năm học 2015-2016
08/TB-HĐXT 16/02/2016 Công văn số 08/TB-HĐXT ngày ban hành 16/02/2016 Thời gian tổ chức phỏng vấn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 
01/2016/QĐ-UBND 03/02/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày ban hành 03/02/2016 ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
37/TB-PGD&ĐT 01/02/2016 Công văn số 37/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 01/02/2016 Thay đổi vị trí việc làm ở Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc
27/KH-UBND 28/01/2016 Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày ban hành 28/01/2016 Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021
05/TB-HĐXT 25/01/2016 Công văn số 05/TB-HĐXT ngày ban hành 25/01/2016 Kính gửi các đơn vị trực thuộc để thông báo cho các thí sinh tham gia phỏng vấn CBQL để biết
02/CV-PGDĐT 04/01/2016 Công văn số 02/CV-PGDĐT ngày ban hành 04/01/2016 V/v báo cáo biên chế 2015 và kế hoạch năm 2016
999/NV-XDCQ 31/12/2015 Công văn số 999/NV-XDCQ ngày ban hành 31/12/2015 V/v khẩn trương nộp bản kê khai tài sản,thu nhập và phiếu đánh giá, phân loại CBCCVC năm 2015
978/TB-PNV 17/12/2015 Thông báo số 978/TB-PNV ngày ban hành 17/12/2015
2071/UBND-NV 30/11/2015 Công văn số 2071/UBND-NV ngày ban hành 30/11/2015 Về việc thực hiện tinh giản biên chế theo nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ
325 /TB-UBND 30/11/2015 Thông báo số 325 /TB-UBND ngày ban hành 30/11/2015 Thông báo về việc xét tuyển, điều động Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng năm học 2015 - 2016
2098/UBND-NV 26/11/2015 Công văn số 2098/UBND-NV ngày ban hành 26/11/2015 Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức
2000/UBND-NV 10/11/2015 Công văn số 2000/UBND-NV ngày ban hành 10/11/2015 Về việc kê khai tài sản thu nhập năm 2015
2001/UBND-NV 10/11/2015 Công văn số 2001/UBND-NV ngày ban hành 10/11/2015 Về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hằng năm
Cập nhât các đơn vị chưa nộp Đề án tinh giản biên chế 27/10/2015 Công văn số Cập nhât các đơn vị chưa nộp Đề án tinh giản biên chế ngày ban hành 27/10/2015
1880/UBND-NV 26/10/2015 Công văn số 1880/UBND-NV ngày ban hành 26/10/2015
1805/UBND-NV 15/10/2015 Công văn số 1805/UBND-NV ngày ban hành 15/10/2015
507/NV-XDCQ 13/10/2015 Công văn số 507/NV-XDCQ ngày ban hành 13/10/2015 Đề nghị các đơn vị báo cáo đúng thời gian quy định.
506/NV-XDCQ 06/10/2015 Công văn số 506/NV-XDCQ ngày ban hành 06/10/2015 Về việc nộp Đề án tinh giản biên chế theo NĐ 108
130/PNV-CCVC 25/09/2015 Công văn số 130/PNV-CCVC ngày ban hành 25/09/2015 Thông báo bổ sung, thay đổi các biểu mẫu kèm theo tại Công văn 1642/UBND-NV ngày 22/9/2015 của UBND huyện; Thông báo thay đổi mẫu đơn thuyên chuyển tại Công văn 1641/UBND-NV ngà
1641, 1642/UBND-NV 22/09/2015 Công văn số 1641, 1642/UBND-NV ngày ban hành 22/09/2015 Kính gửi các trường trực thuộc nghiên cứu thực hiện
412 /CV-PGDĐT 07/09/2015 Công văn số 412 /CV-PGDĐT ngày ban hành 07/09/2015 Kính gửi các trường mầm non
321/CV-PGDĐT 29/06/2015 Công văn số 321/CV-PGDĐT ngày ban hành 29/06/2015 Kính gửi: Các trường mầm non trực thuộc.
1099/UBND-NV 26/06/2015 Công văn số 1099/UBND-NV ngày ban hành 26/06/2015 Kính gửi: Các trường trực thuộc để thực hiện
956 /UBND-NV 09/06/2015 Công văn số 956 /UBND-NV ngày ban hành 09/06/2015 Kính gửi các trường trực thuộc nghiên cứu thực hiện.
168/PNV-CCVC 08/06/2015 Công văn số 168/PNV-CCVC ngày ban hành 08/06/2015 Đề nghị các trường nghiên cứu thực hiện
224/CV-PGDĐT 11/05/2015 Công văn số 224/CV-PGDĐT ngày ban hành 11/05/2015 V/v đăng ký bồi dưỡng CBQL
72 /PNV-CCVC 03/04/2015 Công văn số 72 /PNV-CCVC ngày ban hành 03/04/2015 Góp ý dự thảo quy định quản lý viên chức
218/CV-PGD 22/09/2014 Công văn số 218/CV-PGD ngày ban hành 22/09/2014 Kính gửi: Các trường trực thuộc. Đề nghị khẩn trương thực hiện 
273a/CV-PGDĐT 20/08/2014 Công văn số 273a/CV-PGDĐT ngày ban hành 20/08/2014 Kính gửi: Các trường trực thuộc. Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch CBQL đến năm 2020. Lưu ý 02 file đính kèm
115/GM-LĐLĐ 28/10/2013 Công văn số 115/GM-LĐLĐ ngày ban hành 28/10/2013 Học nghị quyết của Liên đoàn lao động huyện Phú Lộc
158/PNV-CCVC 25/10/2013 Công văn số 158/PNV-CCVC ngày ban hành 25/10/2013 Phân hạng trường và phân bổ biên chế năm học 2013-2014
364/TB-PGD&ĐT 21/10/2013 Công văn số 364/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 21/10/2013 Giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng, Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc
Không số 23/09/2013 Thông báo số Không số ngày ban hành 23/09/2013 Kính gửi : Các trường mầm non trực thuộc. Về việc bổ sung hồ sơ chuyển xếp lương mầm non
324/CV-PGD&ĐT 18/09/2013 Công văn số 324/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 18/09/2013 Rà soát số học sinh trên lớp và báo cáo thực trạng nhân sự năm học 2013-2014
PGD&ĐT-TCCB 16/09/2013 Công văn số PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 16/09/2013 Bổ sung hồ sơ hết tập sự. Đề nghị Hiệu trưởng các trường thông báo gấp cho giáo viên có trong danh sách về Phòng GD&ĐT gặp đ/c Khôi để bổ sung và sửa chữa.
01/TB/LT-PGD-CĐ 11/03/2013 Công văn số 01/TB/LT-PGD-CĐ ngày ban hành 11/03/2013 Giải cầu lông truyền thống ngành Giáo dục năm học 2012-2013
66&67/KL-PGD&ĐT 22/02/2013 Công văn số 66&67/KL-PGD&ĐT ngày ban hành 22/02/2013 Kết luận Hội nghị trực báo Hiệu trưởng THCS; Hiệu trưởng tiểu học và PT cấp 1-2 trực thuộc
Góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992 31/01/2013 Thông báo số Góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ngày ban hành 31/01/2013 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS và PT đa cấp trực thuộc. Nay Phòng yêu cầu các trường nghiên cứu Hiến pháp sửa đổi để góp ý về Ph&ograv