Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "


Ngày 06 tháng 12 năm 2020


Lĩnh vực : Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
141/KH-PGDĐT 21/03/2016 Công văn số 141/KH-PGDĐT ngày ban hành 21/03/2016 Tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông năm 2016 và định hướng đến năm 2020.
299/CV-PGD&ĐT 09/06/2015 Công văn số 299/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 09/06/2015 Không thu tiền lệ phí tuyển sinh đầu cấp
228/HDTS-PGD&ĐT 19/05/2015 Công văn số 228/HDTS-PGD&ĐT ngày ban hành 19/05/2015 Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2015-2016
1166/SGDĐT-KTKĐCL 15/05/2015 Công văn số 1166/SGDĐT-KTKĐCL ngày ban hành 15/05/2015 Đề nghị các trường thông báo rộng rãi cho học sinh và phụ huynh nội dung các công văn trên. Trân trọng!