Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''


Ngày 06 tháng 12 năm 2020


Lĩnh vực : Kế hoạch Tài chính

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1526/GD&DĐT-KHTC 16/07/2014 Công văn số 1526/GD&DĐT-KHTC ngày ban hành 16/07/2014 (Chuyển tiếp CV) Tăng cường công tác bảo vệ tài sản tại các đơn vị trường học.
217/SGD&ĐT-KHTC 17/02/2014 Công văn số 217/SGD&ĐT-KHTC ngày ban hành 17/02/2014 Chuyển tiếp công văn của Sở GD&ĐT. Phòng yêu cầu các đơn vị nộp Báo cáo theo biểu mẫu trước ngày 23/02/2014 để Phòng tổng hợp nộp Sở trước ngày 25/02/2014. Các đơn vị nộp File
429 /CV-PGDĐT 27/11/2013 Công văn số 429 /CV-PGDĐT ngày ban hành 27/11/2013 Báo cáo số liệu về công tác CSVC, TBDH và Đồ chơi trẻ em năm 2012, 2013.(có file đính kèm)
BC/SGD&ĐT 16/09/2013 Công văn số BC/SGD&ĐT ngày ban hành 16/09/2013 Báo cáo điều chỉnh số liệu trong cổng thông tin theo hướng dẫn
892/UBND-VX 10/09/2013 Công văn số 892/UBND-VX ngày ban hành 10/09/2013 Hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2013-2014
1698/CVLN-GD&ĐT-TC 29/08/2013 Công văn số 1698/CVLN-GD&ĐT-TC ngày ban hành 29/08/2013 Hướng dẫn liên ngành về hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2013-2014