Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 06 tháng 12 năm 2020


Lĩnh vực : Giáo dục tiểu học

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
228/CV-PGD 21/04/2016 Công văn số 228/CV-PGD ngày ban hành 21/04/2016 tập huấn PPDH cho giáo viên dạy môn Tiếng Anh bậc TH toàn huyện năm 2016
154/CV-PGD 23/03/2016 Công văn số 154/CV-PGD ngày ban hành 23/03/2016 tham gia tập huấn PPDH giáo trình I-Learn My Phonics và I-Learn Smart Start bậc TH cấp tỉnh năm 2016.
525/KH-PGD 30/11/2015 Kế hoạch số 525/KH-PGD ngày ban hành 30/11/2015 Kế hoạc trọng tâm tháng 12 năm 2015
chuyển tiếp mẫu thống kê của Sở 28/10/2015 Báo cáo số chuyển tiếp mẫu thống kê của Sở ngày ban hành 28/10/2015 các trường TH thống kê số liệu theo mẫu và mail lại cho Lợi theo địa chỉ : loipgd@gmail.com để tổng hợp gửi cho Sở kịp thời hạn.
442/CVPGD 06/10/2015 Công văn số 442/CVPGD ngày ban hành 06/10/2015 Quy định việc quản lý và sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học trong trường tiểu học
375/CV-PGD 31/07/2015 Công văn số 375/CV-PGD ngày ban hành 31/07/2015 Cử thành phần tham gia tập huấn phương pháp dạy học Tiêng Anh TH cấp tỉnh năm học 2015-2016
227/CV-PGD 18/05/2015 Công văn số 227/CV-PGD ngày ban hành 18/05/2015 hướng dẫn triển khai dạy học môn Tiếng Anh bậc Tiểu học vằ đăng ký giáo trình năm học 2015-2016
190/CV-PGD 14/04/2015 Công văn số 190/CV-PGD ngày ban hành 14/04/2015 cử GV tham gia lớp tập huấn Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh bậc TH
220/CV-PGD 18/06/2014 Công văn số 220/CV-PGD ngày ban hành 18/06/2014 Hướng dẫn triển khai dạy học Tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2014-2015
951 /SGD&ĐT-GDTH 09/05/2014 Công văn số 951 /SGD&ĐT-GDTH ngày ban hành 09/05/2014 Đăng ký sách tiếng Anh năm học 2014-2015
167 05/05/2014 Công văn số 167 ngày ban hành 05/05/2014 Đánh giá công tác trọng tâm tháng 4 và kế hoạch công tác trọng tâm tháng 5/2014
160 26/04/2014 Công văn số 160 ngày ban hành 26/04/2014 Đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt năm học 2013-2014
Số:.... 21/04/2014 Công văn số Số:.... ngày ban hành 21/04/2014 Kết quả thi học sinh giỏi lớp 5 cấp tỉnh. Năm học: 2013-2014
số 2 14/04/2014 Thông báo số số 2 ngày ban hành 14/04/2014 Điều chỉnh lịch thi Cuối HKII năm học 2013-2014 ( Đ/v Lớp 1,2,3)
143 /TB-PGD 14/04/2014 Thông báo số 143 /TB-PGD ngày ban hành 14/04/2014 Triển khai cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ”  lần thứ 7. (Có 02 File đính kèm)
123 02/04/2014 Thông báo số 123 ngày ban hành 02/04/2014 Kiểm tra định kỳ cuối năm học 2013-2014
a 01/04/2014 Báo cáo số a ngày ban hành 01/04/2014 Đánh giá việc thực hiện công tác trọng tâm tháng 03 và dự kiến công tác trọng tâm tháng 04/2014.
t-b 31/03/2014 Thông báo số t-b ngày ban hành 31/03/2014 Đề nghị các trường Tiểu học và PT đa cấp thống kê điểm kiểm tra định kì Giữa học kỳ II theo mẫu đính kèm và gửi về PGD theo địa chỉ: nga81pgd@gmail.com trước ngày 05/4/2014.  Lưu ý: Cá
117 31/03/2014 Quyết định số 117 ngày ban hành 31/03/2014 Quyết định thành lập đoàn học sinh giỏi lớp 5 tham gia kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh, năm học 2013-2014
118 31/03/2014 Công văn số 118 ngày ban hành 31/03/2014 Tổ chức Đoàn học sinh giỏi lớp 5 thi cấp Tỉnh năm học 2013-2014
422/SGD&ĐT - GDTH 12/03/2014 Công văn số 422/SGD&ĐT - GDTH ngày ban hành 12/03/2014 Kính gửi: Các trường Tiểu học và PT cấp 1-2 trực thuộc. Đề nghị các trường nghiên cứu công văn số 422/SGD&ĐT-GDTH ngày 12/3/2014 của Sở GD&ĐT về việc đăng ký tài liệu Gi&aacut
90 /TB-PGD&ĐT 10/03/2014 Thông báo số 90 /TB-PGD&ĐT ngày ban hành 10/03/2014 Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II                       Năm học 2013 - 2014
92 10/03/2014 Công văn số 92 ngày ban hành 10/03/2014 v/v điều động CB-GV tham gia công tác Bồi dưỡng HSG dự thi cấp Tỉnh.
90 10/03/2014 Công văn số 90 ngày ban hành 10/03/2014 Thông báo lần 2 về Lịch kiểm tra giữa học kỳ II(PGD điều chỉnh lịch kiểm tra để đảm bảo sức khỏe học sinh sau ngày 26/3)
84 04/03/2014 Quyết định số 84 ngày ban hành 04/03/2014 Khen thưởng Kỳ thi Học sinh giỏi lớp 5 cấp huyện năm học 2013-2014
03_VBHN_BGDDT 27/02/2014 Thông tư số 03_VBHN_BGDDT ngày ban hành 27/02/2014 Văn bản hợp nhất số 03_VBHN_BGDDT ngày ban hành 27/01/2014 hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ
ds 27/02/2014 Thông báo số ds ngày ban hành 27/02/2014 Danh sách học sinh dự thi Kỳ thi Học sinh giỏi bậc Tiểu học cấp Huyện năm học 2013-2014( Lưu ý: Môn Toán có điều chỉnh)
KQ 26/02/2014 Thông báo số KQ ngày ban hành 26/02/2014 Kết quả Hội thi Giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học cấp Huyện năm học 2013-2014
66/QĐ-PGD&ĐT 24/02/2014 Quyết định số 66/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 24/02/2014 Quyết định thành lập hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi lớp 5 năm học 2013-2014
69/CV-PGD&ĐT 24/02/2014 Công văn số 69/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 24/02/2014 Kế hoạch công tác bậc tiểu học tháng 3 năm 2014.
Lịch thi 14/02/2014 Thông báo số Lịch thi ngày ban hành 14/02/2014 Lịch thi (mơi) GVDG cấp huyện bậc Tiểu học.
Số: 28 /CV-PGD&ĐT 10/02/2014 Công văn số Số: 28 /CV-PGD&ĐT ngày ban hành 10/02/2014 Sơ kết học kỳ I bậc Tiểu học, năm học 2013-2014. (Có File đính kèm)
Số: 27 /QĐ-PGD&ĐT 10/02/2014 Quyết định số Số: 27 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 10/02/2014 Thành lập BTC và BGK Hội thi GVDG bậc tiểu học cấp huyện, Năm học 2013-2014(Có 02 File đính kèm)
Số: 32/TB-PGD 10/02/2014 Thông báo số Số: 32/TB-PGD ngày ban hành 10/02/2014 Hướng dẫn thực hiện tham gia Hội thi "VSCĐ" cấp tỉnh năm học 2013 - 2014 (có File đính kèm)
26/TB-PGD&ĐT 25/01/2014 Công văn số 26/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 25/01/2014 Tổ chức giải cờ vua bậc Tiểu học cấp Cụm và cấp Huyện năm học 2013-2014
22 23/01/2014 Quyết định số 22 ngày ban hành 23/01/2014 Quyết định khen thưởng Hội thi VSCĐ cấp huyện bậc Tiểu học năm học 2013-2014
18/ QĐ-PGD 16/01/2014 Quyết định số 18/ QĐ-PGD ngày ban hành 16/01/2014 Thành lập Hội đồng chấm thi Vở sạch chữ đẹp bậc tiểu học năm học 2013-2014.  Đề nghị những thầy cô có tên theo QĐ điều động nêu trên có mặt tại trường tiểu học Tiến Lực lúc 07 giờ 15 phú
14 14/01/2014 Quyết định số 14 ngày ban hành 14/01/2014 Khen thưởng các tiết mục đạt giải Hội thi Tiếng hát học sinh tiểu học năm học 2013-2014
09/CV-PGD&ĐT 13/01/2014 Công văn số 09/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 13/01/2014 Triển khai tập huấn phần mềm quản lý chất lượng GDTH(có File đính kèm). Lưu ý: ngày tập huấn: 02ngày (17-18/01/2014 thứ 6,7)
T.b 07/01/2014 Thông báo số T.b ngày ban hành 07/01/2014 Danh sách các tiết mục văn nghệ tham gia dự thi Tiếng hát học sinh Tiểu học
484 03/01/2014 Công văn số 484 ngày ban hành 03/01/2014 Cuộc thi vẽ tranh ATGT chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ 3
482 31/12/2013 Thông báo số 482 ngày ban hành 31/12/2013 Tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi lớp 5 năm học 2013-2014
482/TB-PGD&ĐT 30/12/2013 Công văn số 482/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 30/12/2013 (Đưa tin lần 2) Thi học sinh giỏi Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh lớp 5,  Năm học 2013 – 2014.
475 27/12/2013 Thông báo số 475 ngày ban hành 27/12/2013 Điều chỉnh thời gian tổ chức Hội thi Tiếng hát học sinh Tiểu học
467 24/12/2013 Thông báo số 467 ngày ban hành 24/12/2013 Tổ chức Hội thi VSCĐ và thi Viết chữ đẹp cấp Huyện bậc Tiểu học năm học 2013-2014
469 24/12/2013 Công văn số 469 ngày ban hành 24/12/2013 v/v Quản lí các loại xe hai bánh
472 24/12/2013 Thông báo số 472 ngày ban hành 24/12/2013 Thay thế Thông báo số 468 /TB-PGD&ĐT ngày 23/12/2013 v/v Tổ chức Hội thi GV dạy giỏi bậc Tiểu học năm học 2013-2014. 
T/b 23/12/2013 Thông báo số T/b ngày ban hành 23/12/2013 Đề nghị các trường TH và PT đa cấp thống kê điểm kiểm tra học sinh cuối học kỳ I theo mẫu (mẫu 1 đến mẫu 6) và nộp cho PGD theo địa chỉ nga81pgd@gmail.com trước ngày 05/01/2014.
461 18/12/2013 Công văn số 461 ngày ban hành 18/12/2013 Hội thi Tiếng hát học sinh Tiểu học
TK 17/12/2013 Thông báo số TK ngày ban hành 17/12/2013 Thống kê kết quả kiểm tra Giữa học kì I bậc Tiểu học năm học 2013-2014
T/Báo 09/12/2013 Thông báo số T/Báo ngày ban hành 09/12/2013 Đề nghị các trường Tiểu học và PT Cấp 1,2 chưa nộp Chất lượng Kiểm tra Giữa kì I mail gấp về PGD qua địa chỉ Gmail: khoi.pgdploc@gmail.com trước ngày 10/12/2013.
3032/BGD&ĐT-GDTH chuyển công văn của Bộ 04/12/2013 Công văn số 3032/BGD&ĐT-GDTH chuyển công văn của Bộ ngày ban hành 04/12/2013 gợi ý hướng dẫn kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh TH
441 04/12/2013 Thông báo số 441 ngày ban hành 04/12/2013 Thông báo về việc  Kiểm tra định kỳ cuối kỳ I  năm học 2013-2014
2145/chuyển công văn của Sở 19/11/2013 Công văn số 2145/chuyển công văn của Sở ngày ban hành 19/11/2013 cử giáo viên tham gia tập huấn "Lãnh đạo trình độ 1 Kicking Aids Out" cấp tỉnh năm 2013
359/CV-PGD 21/10/2013 Công văn số 359/CV-PGD ngày ban hành 21/10/2013 Tổng hợp số Giáo viên phân công giảng dạy theo lớp năm học 2013-2014.
361/CV-PGD&ĐT 21/10/2013 Công văn số 361/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 21/10/2013 Tập huấn hướng dẫn viên môn Cờ vua bậc Tiểu học năm học 2013-2014.
TB 25/09/2013 Thông báo số TB ngày ban hành 25/09/2013 Các trường đến nhận các loại Hồ sơ sổ sách trong nhà trường năm học 2013-2014 tại Phòng GD&ĐT (gặp cô Huỳnh Thị Thanh Nga) ngày 25/9/2013. Buổi sáng: Các trường tiểu học. Buổi chiều: Cá
323/CV-PGD&ĐT 17/09/2013 Công văn số 323/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 17/09/2013 Triển khai công tác giáo dục An toàn giao thông đầu năm học 2013-2014
104/QĐ-PGD&ĐT 11/03/2013 Quyết định số 104/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 11/03/2013 Thành lập đoàn tham gia thi vẽ tranh trên máy tính bậc tiểu học cấp Tỉnh năm học 2012-2013
105/TB-TH 11/03/2013 Công văn số 105/TB-TH ngày ban hành 11/03/2013 Đăng ký sách lớp 5
100/QĐ-PGD&ĐT 08/03/2013 Quyết định số 100/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 08/03/2013 Khen thưởng học sinh đạt giải Hội thi vẽ tranh trên máy tính bậc tiểu học năm học 2012-2013
89/QĐ-PGD&ĐT 04/03/2013 Quyết định số 89/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 04/03/2013 Khen thưởng học sinh giỏi lớp 5 cấp Huyện năm học 2012-2013
68&69/QĐ-PGD&ĐT 25/02/2013 Quyết định số 68&69/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 25/02/2013 Thành lập Hội đồng coi thi và Hội đồng chấm thi HSG Toán - TV bậc tiểu học năm học 2012-2013
Danh sách học sinh dự thi vẽ tranh trên máy tính bậc tiểu học năm học 2012-2013 23/02/2013 Công văn số Danh sách học sinh dự thi vẽ tranh trên máy tính bậc tiểu học năm học 2012-2013 ngày ban hành 23/02/2013 Các trường xem lại danh sách, có điều chỉnh xin phản hồi về đ/c Khôi
62/QĐ-PGD&ĐT 22/02/2013 Quyết định số 62/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 22/02/2013 Thành lập Hội đồng coi thi Hội thi vẽ tranh trên máy tính bậc tiểu học cấp Huyện năm học 2012-2013
63/QĐ-PGD&ĐT 22/02/2013 Quyết định số 63/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 22/02/2013 Thành lập Hội đồng chấm thi Hội thi vẽ tranh trên máy tính bậc tiểu học cấp Huyện năm học 2012-2013
48/PGD&ĐT-PT 06/02/2013 Công văn số 48/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 06/02/2013 Hội thi vẽ tranh trên máy tính bậc tiểu học năm học 2012-2013
40/QĐ-PGD&ĐT 01/02/2013 Quyết định số 40/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 01/02/2013 Khen thưởng Hội thi "Vở sạch - Chữ đẹp" bậc tiểu học cấp Huyện năm học 2012-2013
38/TB-PGD&ĐT 28/01/2013 Thông báo số 38/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 28/01/2013 Kế hoạch thi học sinh giỏi lớp 5 năm học 2012-2013
32/QĐ-PGD&ĐT 28/01/2013 Quyết định số 32/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 28/01/2013
5105?CT-BGDĐT 2014/11/03 Công văn số 5105?CT-BGDĐT ngày ban hành 03/11/2014 Chấn chỉnh tình trạng dậy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học
5105/CT-BGDĐT 2014/11/03 Công văn số 5105/CT-BGDĐT ngày ban hành 03/11/2014 Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học
474 2014/11/29 Công văn số 474 ngày ban hành 29/11/2014 Thực hiện Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học
Chuyển tiếp công văn 1966/SGDĐT-GDTH 2015/08/20 Công văn số Chuyển tiếp công văn 1966/SGDĐT-GDTH ngày ban hành 20/08/2015 Về việc tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường tiểu học.