Học tập là một việc suốt đời "


Ngày 06 tháng 12 năm 2020


Lĩnh vực : Giáo dục Mầm non

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
180/CV-PGDĐT 04/04/2016 Công văn số 180/CV-PGDĐT ngày ban hành 04/04/2016 Kính gửi các trường mầm non nghiên cứu thực hiện
163/CV-PGDĐT 28/04/2014 Công văn số 163/CV-PGDĐT ngày ban hành 28/04/2014 Hướng dẫn báo cáo tình hình Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật
102/CV-PGD&ĐT 17/03/2014 Công văn số 102/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 17/03/2014 Báo cáo tình hình thực hiện giáo dục phát triển vận động. Kính gửi: Các trường Mầm non trực thuộc.
65/GDMN 24/02/2014 Thông báo số 65/GDMN ngày ban hành 24/02/2014 Công tác kiểm định chất lượng GD trường Mầm non; Phổ cập GDMN 5 tuổi; Chuyên môn(Có File đính kèm)
02/2014/TT-BGDĐT 08/02/2014 Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 08/02/2014 Ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Số: 21/GD&ĐT-GDMN 21/01/2014 Công văn số Số: 21/GD&ĐT-GDMN ngày ban hành 21/01/2014 Sơ kết học ky I- năm học 2013-2014(GDMN)(Có File đính kèm)
485/CV-PGDĐT 06/01/2014 Công văn số 485/CV-PGDĐT ngày ban hành 06/01/2014 Tập huấn sử dụng bộ chuẩn PTTES5T (Có File đính kèm)
343/CV-PGD&ĐT 03/10/2013 Công văn số 343/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 03/10/2013 Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài trường MN
336/HD-PGD&ĐT 25/09/2013 Công văn số 336/HD-PGD&ĐT ngày ban hành 25/09/2013 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 bậc học Mầm non Đề nghị các trường nghiên cứu  hướng dẫn này để thực hiện công văn số 333/CV-PGD&ĐT về việc; Kế hoạch duyệt nhiệm vụ năm học 2013-2014 bậc học Mầm non.
333/CV-PGD&ĐT 24/09/2013 Công văn số 333/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 24/09/2013 Duyệt kế hoạch năm học 2013-2014 của bậc học Mầm non
46/PGD&ĐT-MN 02/02/2013 Công văn số 46/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 02/02/2013 Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện năm học 2012-2013.