Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 06 tháng 12 năm 2020


Lĩnh vực : Công đoàn Ngành

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
36/KH&ĐT-CĐGD 20/10/2016 Công văn số 36/KH&ĐT-CĐGD ngày ban hành 20/10/2016 Kính gửi: Các trường và các CĐCS trực thuộc V/v điều lệ giải bóng đá
35/GM-CĐGD 10/10/2016 Công văn số 35/GM-CĐGD ngày ban hành 10/10/2016 Kính gửi các đ/c Ủy viên BCH, UBKT CĐGD huyện
34/CV-CĐGD 30/09/2016 Công văn số 34/CV-CĐGD ngày ban hành 30/09/2016 Kính gửi: Các CĐCS trực thuộc V/v bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn huyện
30/BC-CĐGD 16/09/2016 Công văn số 30/BC-CĐGD ngày ban hành 16/09/2016 V/v giấy mời tổng kết công đoàn giáo dục và tài liệu phục vụ Hội nghị
28/CV-CĐGD 07/09/2016 Công văn số 28/CV-CĐGD ngày ban hành 07/09/2016 Khẩn!!! Đề nghị các trường, các CĐCS khẩn trương thực hiện.
429/CV-PGD 19/08/2016 Công văn số 429/CV-PGD ngày ban hành 19/08/2016 triệu tập Đội văn nghệ tập luyện và biểu diễn phục vụ cho huyện tổ chức kỷ niệm Quốc Khánh 02.9
25/CV-CĐGD 09/07/2016 Công văn số 25/CV-CĐGD ngày ban hành 09/07/2016 Kính gửi các CĐCS trực thuộc V/v khảo sát các hoàn cảnh khó khăn
23/TB-CĐGD 27/06/2016 Công văn số 23/TB-CĐGD ngày ban hành 27/06/2016 Kính gửi các CĐCS trực thuộc vể việc vận động hỗ trợ CNVC-LĐ vùng bị thiên tai
21/CV-CĐGD 08/06/2016 Công văn số 21/CV-CĐGD ngày ban hành 08/06/2016 V/v tham quan học tập hề 2016. Đề nghị các trường thông báo cho các cá nhân ở danh sách kèm theo
20/HD-CĐGD 23/05/2016 Công văn số 20/HD-CĐGD ngày ban hành 23/05/2016 V/v hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2016
19/CV-CĐGD 10/05/2016 Công văn số 19/CV-CĐGD ngày ban hành 10/05/2016 V/v tham quan học tập hè 2016
18/HD-CĐGD 09/05/2016 Công văn số 18/HD-CĐGD ngày ban hành 09/05/2016 V/v hướng dẫn tổng kết công đoàn năm học 2016-2017
16/CV-CĐGD 27/04/2016 Công văn số 16/CV-CĐGD ngày ban hành 27/04/2016 V/v mặc áo dài trong những ngày diễn ra Festival Huế 2016
15/GM-CĐGD 19/04/2016 Công văn số 15/GM-CĐGD ngày ban hành 19/04/2016 Về việc họp Ban chấp hành, UBKT CĐGD
11, 12/CĐGD 29/03/2016 Công văn số 11, 12/CĐGD ngày ban hành 29/03/2016 Về việc giấy mời giải cầu lông và quyết định trọng tài giải cầu lông
10/TB-CĐGD 17/03/2016 Công văn số 10/TB-CĐGD ngày ban hành 17/03/2016 Kính gửi: Các CĐCS trực thuộc.
08, 09/TB-CĐGD 15/03/2016 Thông báo số 08, 09/TB-CĐGD ngày ban hành 15/03/2016 Kính gửi: Các CĐCS trực thuộc
96 /TBLT-PGD-CĐ 03/03/2016 Công văn số 96 /TBLT-PGD-CĐ ngày ban hành 03/03/2016 Kính gửi: Các trường, CĐCS trực thuộc.
94 /CVLT-PGD-CĐGD 03/03/2016 Công văn số 94 /CVLT-PGD-CĐGD ngày ban hành 03/03/2016 Kính gửi: Hiệu trưởng, Chủ tịch các CĐCS trực thuộc nghiên cứu để thực hiện
04/GM 02/03/2016 Công văn số 04/GM ngày ban hành 02/03/2016 Kính gửi: Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS trực thuộc
08 /GM-LĐLĐ 29/02/2016 Thông báo số 08 /GM-LĐLĐ ngày ban hành 29/02/2016 Kính gửi: Các CĐCS để thực hiện
46/CVLT 15/02/2016 Công văn số 46/CVLT ngày ban hành 15/02/2016 Kính gửi các trường, CĐCS trực thuộc về việc Hội thi Nữ Giáo viên tài năng - duyên dáng
02/CV-CĐGD 18/01/2016 Công văn số 02/CV-CĐGD ngày ban hành 18/01/2016 Kính gửi: Các đồng chí cụm trưởng Công đoàn và các CĐCS trực thuộc.
85/CV-CĐGD 17/12/2015 Công văn số 85/CV-CĐGD ngày ban hành 17/12/2015 Kính gửi các CĐCS trực thuộc.
84/CV-CĐGD 07/12/2015 Công văn số 84/CV-CĐGD ngày ban hành 07/12/2015 Kính gửi: Các CĐCS trực thuộc
555/CVLT-PGD-CĐGD 04/12/2015 Công văn số 555/CVLT-PGD-CĐGD ngày ban hành 04/12/2015 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.
525/CVLT-PGD-CĐGD 10/11/2015 Công văn số 525/CVLT-PGD-CĐGD ngày ban hành 10/11/2015 V/v hướng dẫn tổ chức 20-11
83/CV-CĐGD 09/11/2015 Công văn số 83/CV-CĐGD ngày ban hành 09/11/2015 V/v tổ chức giải bóng đá mini nam, nữ CC-VC-LĐ
79/GTT-CĐGD 03/11/2015 Công văn số 79/GTT-CĐGD ngày ban hành 03/11/2015 KHẨN Giấy triệu tập tập huấn nghiệp vụ Công đoàn
75/CV-CĐGD 08/10/2015 Công văn số 75/CV-CĐGD ngày ban hành 08/10/2015 Về việc thu quỹ Mái ấm Công đoàn năm 2015
76/TB-CĐGD 08/10/2015 Công văn số 76/TB-CĐGD ngày ban hành 08/10/2015 Về việc dự Hội nghị Tổng kết 5 năm phong trào Giỏi việc nước, Đảm việc nhà
73 /CV-CĐGD 21/09/2015 Công văn số 73 /CV-CĐGD ngày ban hành 21/09/2015 Kính gửi các CĐCS trực thuộc.
72 /CV-CĐGD 10/09/2015 Thông báo số 72 /CV-CĐGD ngày ban hành 10/09/2015 V/v vận động xây võ mộ
71 /GM-CĐGD 08/09/2015 Giấy mời số 71 /GM-CĐGD ngày ban hành 08/09/2015 V/v giấy mời tổng kết Công đoàn năm học 2014-2015
68 /HD-CĐGD 03/09/2015 Công văn số 68 /HD-CĐGD ngày ban hành 03/09/2015 Kính gửi các CĐCS trực thuộc
du thao CĐ 03/09/2015 Công văn số du thao CĐ ngày ban hành 03/09/2015 Kính gửi: Các đ/c UV UBKT xem và chỉnh sửa để họp BCH, UBKT gop ý
67 /GM-CĐGD 03/09/2015 Công văn số 67 /GM-CĐGD ngày ban hành 03/09/2015 Kính gửi các đ/c UV BCH, UBKT CĐGD Phú Lộc
03/CVLT-PGD-CĐGD 29/07/2015 Công văn số 03/CVLT-PGD-CĐGD ngày ban hành 29/07/2015 Kính gửi các trường, CĐCS trực thuộc.
65/CV-CĐGD 25/05/2015 Công văn số 65/CV-CĐGD ngày ban hành 25/05/2015 V/v khen thuong con doan vien hoc gioi 2015
63/HD-CĐGD 14/05/2015 Công văn số 63/HD-CĐGD ngày ban hành 14/05/2015 Kính gửi các CĐCS
59 /TB-CĐGD 06/04/2015 Công văn số 59 /TB-CĐGD ngày ban hành 06/04/2015 V/v vận động ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
58/QĐ-CĐGD 01/04/2015 Quyết định số 58/QĐ-CĐGD ngày ban hành 01/04/2015 Quyết định Ban trọng tài giải cầu lông truyền thống
56/GM-CĐGD 31/03/2015 Công văn số 56/GM-CĐGD ngày ban hành 31/03/2015 Giấy mời giải cầu lông truyền thống
34/GM-CĐGD 15/09/2014 Công văn số 34/GM-CĐGD ngày ban hành 15/09/2014 Giấy mời Hội nghị Tổng kết Công đoàn năm học 2013-2014
110/TBLT-PGD-CĐ 19/03/2014 Thông báo số 110/TBLT-PGD-CĐ ngày ban hành 19/03/2014 Thông báo và điều lệ giải cầu lông truyền thống ngành GD năm học 2013-2014
31/TB-HMTN 07/03/2014 Thông báo số 31/TB-HMTN ngày ban hành 07/03/2014 Chuyển địa điểm Hiến máu tình nguyện đợt V, VIII