Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 06 tháng 12 năm 2020


Tin hoạt động ngành

TP HCM mở các lớp gia sư miễn phí cho học sinh
Nhằm giúp đỡ học sinh lớp 6-12 ôn lại kiến thức chuẩn bị cho năm học mới, Trung tâm hỗ trợ sinh viên TP HCM mở các lớp gia sư buổi tối miễn phí trong dịp hè.