Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''


Ngày 03 tháng 03 năm 2021


Tin giáo dục & đào tạo

Kế hoạch CCHC 2019
Kế hoạch CCHC năm 2019

  • THÔNG BÁO KHẨN
    Đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỷ công văn và báo cáo theo biểu mẫu đính kèm gửi về Phòng GD&ĐT huyện (Cô Thúy Anh - KT ) chậm ...

  • Thư chúc mừng của Chủ tịch nước
    Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên thán mến! Nhân dịp khai ...

  • THÔNG BÁO TẬP HUẤN
    Kính gửi: Các trường THCS và Cấp 1-2 trực thuộc. Đề nghị các trường tải lại công văn 528/CV-PGDĐT, ngày 25/12/2014 về việc tập huấn tổ ...