Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "


Ngày 29 tháng 11 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:09 07/01/2020  

Thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2020

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 06/12/2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc thông báo Lịch tiếp công dân của Trưởng phòng và Bộ phận tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2020

Tải file

Số lượt xem : 271

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác