Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''


Ngày 19 tháng 07 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 12:59 06/02/2017  

THÔNG BÁO KHẨN (BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN SÔ 56/PGDĐT NGÀY 02/02/2017)

Kính gửi: Các trường trực thuộc. Đề nghị các trường khẩn trương nộp báo theo CÔNG VĂN SÔ 56/PGDĐT NGÀY 02/02/2017 để Phòng tổng hợp báo cáo UBND huyện. Thời hạn nộp trước 13h30 ngày 06/02/2017. Sau thời gian trên các đơn vị chưa nộp báo cáo Phòng sẽ có biện pháp xử lý. Trân trọng!

Số lượt xem : 784

Chưa có bình luận nào cho bài viết này