Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:42 01/04/2019  

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Thủ tục hành chính

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Tải file

Số lượt xem : 590

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác