Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''


Ngày 20 tháng 09 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:46 05/03/2019  

Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019

Để tăng cường nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm của đơn vị đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC của đơn vị mình nhằm nâng cao công tác CCHC trong hoạt động quản lý điều hành.

Tải file

Số lượt xem : 229

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác