Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 29 tháng 11 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 15:03 08/01/2020  

Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm năm 2020 về cải cách hành chính, trọng tâm là phát triển chính quyền điện tử, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị

CCHC năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 4767/KH-UBND ngày 31/12/201 của UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm 2020 về cải cách hành chính, trọng tâm là phát triển chính quyền điện tử, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị cụ thể như sau:

Tải file

Số lượt xem : 513

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác