Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 24 tháng 01 năm 2018


Tin tức

(KHẨN) THÔNG BÁO CÁC TRƯỜNG CHỦ ĐỘNG CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC DO ẢNH HƯỞNG BÃO SỐ 14
Do ảnh hưởng của Bão số 14 nên địa bàn huyện Phú Lộc có mưa to và rất to, Phòng thông báo cho các đơn vị thực hiện một số nội dung ...

Trang 1/7