Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 20 tháng 08 năm 2019


Tin tức

THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN TCCB
Kinh gửi: Các trường trực thuộc. Đề nghị các trường nộp bản đánh giá cán bộ, công chức đối với những người không hoàn thành nhiệm ...

  • Thông báo
    - Thông báo 1: Đề nghị BGH các Trường Tiểu học; Phổ thông đa cấp tải ...