Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 25 tháng 05 năm 2019


Tin tức

THÔNG BÁO KIỂM TRA SỐ LIỆU PHẦN MỀM THỐNG KÊ GDTH
Kính gửi: Các Trường TH và Cấp 1-2 trên địa bàn huyện. Hiện nay các trường đã nộp đủ báo cáo cho Phòng nhưng số liệu không khớp so ...

  • Thông báo
    - Thông báo 1: Đề nghị BGH các Trường Tiểu học; Phổ thông đa cấp tải ...

  • GIẤY MỜI HỌP
    Giấy mời họp thông qua quy hoạch mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn ...

Trang 7/8