Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "


Ngày 29 tháng 11 năm 2020


Tin tức

NHÂN RỘNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC KIỂU MỚI (VNEN) CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GV CỐT CÁN BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2015-2016
Thực hiện quy trình và nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT cũng như kế hoạch nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc năm học 2015-2016 ...

Trang 6/9