Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "


Ngày 29 tháng 11 năm 2020


Tin tức

THÔNG BÁO: HOÃN TỔ CHỨC BUỔI LỄ PHÁT THƯỞNG CHO HS, GV ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG NĂM HỌC 2015-2016
Kính gửi: Các trường trực thuộc. Do ngày 10/06/2016 có nhiều học sinh nhận thưởng tham gia thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên Quốc học Huế ...

Trang 5/9