Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 25 tháng 05 năm 2019


Tin tức

THCS Lộc Điền: Cuộc thi “Chinh phục vũ môn” vòng II – cấp tỉnh, năm học 2015 – 2016
Sáng ngày 14/4, tại trường THCS Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp Công ty Cổ phần Trò ...

Trang 4/8