Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 23 tháng 03 năm 2018


Tin tức

(KHẨN) THÔNG BÁO CÁC TRƯỜNG CHỦ ĐỘNG CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC DO ẢNH HƯỞNG BÃO SỐ 14
Do ảnh hưởng của Bão số 14 nên địa bàn huyện Phú Lộc có mưa to và rất to, Phòng thông báo cho các đơn vị thực hiện một số nội dung ...

Trang 1/7