Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "


Ngày 19 tháng 07 năm 2018


Tin tức

THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
Thực hiện Kế hoạch số 1354/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND huyện về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối ...

Trang 1/7