Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "


Ngày 16 tháng 07 năm 2019


Phần mềm nguồn mở

Cập nhật lúc : 1