Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "


Ngày 26 tháng 10 năm 2020


Môn Lý

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.