In trang

Tuần 44 năm 2020
Từ ngày 26/10/2020 Đến ngày 01/11/2020
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(26/10/2020)
- 8h: Họp cơ quan
- Tiếp tục hoàn thiện hố sơ PCGD-XMC năm 2020
 
- 14h: Nộp Hồ sơ tại Sở: Đ/c Phú, Hạnh, Thêm
 
Thứ Ba
(27/10/2020)
- 8h: Tham gia cùng Đoàn thiện nguyện phát quà cho học sinh tại xã Lộc An và Lộc Điền: LĐ, CV liên quan
 
- 14h: Trao quà cho 120 em có hoàn cảnh khó khăn tại UBND Xã Lộc Trì: Đ/c Hương, Nhật
 
Thứ Tư
(28/10/2020)
- 8h: Tham gia cùng LĐLĐ huyện kiểm tra quy chế dân chủ tại Tiểu học Phú Thạch: Đ/c Khôi
 
- Hoàn thành báo cáo tháng: Các bộ phận chuyên môn
 
Thứ Năm
(29/10/2020)
- 7h30': Kiểm tra công tác quản lý và hoạt động sư phạm 01 đơn vị trường Mầm non (cả ngày)
 
- 13h00': Tham dự và chỉ đạo sinh hoạt HĐBM các môn cấp THCS  tại 04 điểm trường theo công văn: LĐ, CV liên quan
 
Thứ Sáu
(30/10/2020)
- 7h30': Kiểm tra công tác quản lý và hoạt động sư phạm 01 đơn vị trường Tiểu học, 01 đơn vị THCS ( cả ngày)
 
- 14h: Trao quà cho 100 em có hoàn cảnh khó khăn tại UBND Xã Lộc Trì: Đ/c Hương, Nhật
 
Thứ Bảy
(31/10/2020)
- 7h30': Kiểm tra công tác quản lý và hoạt động sư phạm 01 đơn vị trường Tiểu học, 01 đơn vị THCS ( cả ngày)
 
 
Chủ Nhật
(01/11/2020)