Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "


Ngày 20 tháng 09 năm 2019


Phòng GD&ĐT Quảng Điền - Trường Tiểu học