Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 20 tháng 09 năm 2019


Phòng GD&ĐT Quảng Điền - Trường THCS