Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Phòng GD&ĐT A Lưới - Trường Mầm Non