Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Phòng GD&ĐT A Lưới - Trường THCS