Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Phòng GD&ĐT Nam Đông - Trường THCS