Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "


Ngày 26 tháng 05 năm 2019


Phòng GD&ĐT Phong Điền - Trường Tiểu học