Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 26 tháng 05 năm 2019


Phòng GD&ĐT Phong Điền - Trường THCS