Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Phòng GD&ĐT Hương Trà - Trường Tiểu học