Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Phòng GD&ĐT Hương Trà - Trường THCS