Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Phòng GD Hương Thuỷ - Trường THCS