Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 26 tháng 04 năm 2019


Năm 2019

Cập nhật lúc : 10:15 22/04/2019  

Tuần 17 năm 2019
Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/04/2019)

- 8h: Họp cơ quan;

- 9h30': Làm việc với Trung tâm Văn hoá- Thể thao huyện chuẩn bị cho Hội thi Tiếng hát cán bộ công chức, viên chức Ngành giáo dục : Đ/c Khôi, Phương

- 14h: Họp tại Nhà văn hoá Trung tâm huyện: Đ/c Hương

Thứ Ba
(23/04/2019)

- 6h30': Đưa Đoàn học sinh tham gia Giao lưu OLYMPIC học sinh Tiểu học cấp tỉnh: Đ/c Nhật (cả ngày);

- Tổ chức ra đề, làm đề kiểm tra HK2 năm học 2018-2019 bậc THCS: BPTHCS

Thứ Tư
(24/04/2019)

- 8h: Làm việc với Công ty TNHH Laguna Lăng Cô: Đ/c Hương;

- 8h: Họp Thường vụ LĐLĐ huyện Phú Lộc: Đ/c Khôi

- Tổ chức ra đề, làm đề kiểm tra HK2 năm học 2018-2019 bậc THCS: BPTHCS

Thứ Năm
(25/04/2019)

- 7h30': Chuẩn bị các điều kiện để tham gia Ngày hội đọc sách cấp tỉnh tại TH Số 1 Lộc Trì: Đ/c Nhung;

- 8h: Tham gia sinh hoạt Tổ chuyên môn bậc học Mầm non tại Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế: Đ/c Hiền

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thi Tiếng hát cán bộ công chức, viên chức Ngành giáo dục: Theo QĐ

- 14h: Làm việc với UBND Xã Lộc Vĩnh để chuẩn bị cho Hội nghị Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc tại Phú Lộc: Đ/c Hương, Nhật;

- Tổ chức ra đề, làm đề kiểm tra HK2 năm học 2018-2019 bậc THCS: BPTHCS

Thứ Sáu
(26/04/2019)

- 7h30': Tổ chức Hội thi Tiếng hát cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục: Theo QĐ (cả ngày)

- Chuẩn bị các điều kiện Tổ chức Lễ phát thưởng GV, HSG cấp huyện năm học 2018-2019: Theo phân công

Thứ Bảy
(27/04/2019)
Chủ Nhật
(28/04/2019)