Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''


Ngày 03 tháng 03 năm 2021


Năm 2021

Cập nhật lúc : 09:37 01/03/2021  

Tuần 9 năm 2021
Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(01/03/2021)

- 8h: Họp cơ quan;

- 8h: Phối hợp với Phòng TC-KH huyện duyệt quyết toán năm 2020 cho các đơn vị trường học theo lịch: Đ/c Thêm (Từ 01-05/3/2021)

- 14h: Tổ chức họp rà soát Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2021: LĐ, Các chuyên viên liên quan;

Thứ Ba
(02/03/2021)

- 7h30\\\': Tổ chức Thi phần 2 Hội thi GVCN giỏi bậc Tiểu học tại Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc: Theo QĐ (cả ngày)

- 14h: Tổ chức Hội thảo Lập Kế hoạch thành lập các Nhóm HSHĐ về biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại THCS Lộc Trì: LĐ, CV liên quan; thành phần tham dự theo Thông báo số 142/TB-PGDĐT ngày 27/2/2021

Thứ Tư
(03/03/2021)

- 7h30\\\': Tham gia cùng Đoàn của TTYT huyện kiểm tra công tác Y tế trường học tại Khu 3: Đ/c Hiền (cả ngày);

- 7h30\\\': Tổ chức Thi phần 2 Hội thi GVCN giỏi bậc Tiểu học tại Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc: Theo QĐ (cả ngày)

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Cuộc thi STTTN&NĐ cấp huyện năm học 2020-2021: Đ/c Dự

Thứ Năm
(04/03/2021)

- 7h30\\\\\\\': Tổ chức Thi phần 2 Hội thi GVCN giỏi bậc Tiểu học tại Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc: Theo QĐ (cả ngày)

- 8h: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn bậc học Mầm non tại MN Hoa Anh Đào: Đ/c Hương, Hiền

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thi GVDG bậc học Mầm non: Đ/c Hiền

Thứ Sáu
(05/03/2021)

- Tổng hợp kết quả Hội thi GVCN giỏi bậc Tiểu học năm học 2020-2021: Theo QĐ;

- Thăm, nắm tình hình công tác bồi dưỡng HSG lớp 9, MTCT lớp 8 cấp tỉnh: Theo phân công

Thứ Bảy
(06/03/2021)
Chủ Nhật
(07/03/2021)