Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 21 tháng 10 năm 2018


Năm 2018

Cập nhật lúc : 09:39 15/10/2018  

Tuần 42 năm 2018
Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(15/10/2018)

- 8h: Họp cơ quan;

- 8h: Kiểm tra công tác PCGD-XMC tại Phòng GD&ĐT huyện: Đ/c Lãnh, Phương, Hiền, Nhật (cả ngày)

Thứ Ba
(16/10/2018)

- 8h: Kiểm tra công tác PCGD-XMC tại Phòng GD&ĐT huyện: Đ/c Lãnh, Phương, Hiền, Nhật (cả ngày);

- 8h: Tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra đảng: Đ/c Hương

- Rà soát, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Kỳ thi HSG lớp 9 cấp huyện: Đ/c Khôi, BPTHCS

Thứ Tư
(17/10/2018)

- 8h: Tập huấn chuyên môn bậc học Mầm non tại TH Số 1 Lộc Trì: Đ/c Phú, Hiền ( cả ngày);

- 8h: Kiểm tra công tác PCGD-XMC tại Phòng GD&ĐT huyện: Đ/c Lãnh, Phương Nhật (cả ngày);

- 8h: Khảo sát chính thức (KĐCL) trường Tiểu học Thị Trấn 1: Đ/c Khôi, theo QĐ (cả ngày)

- 14h: Tham dự Hội nghị TK Công tác Đội TNTP huyện: Đ/c Dự;

- 14h: Tiếp dân tại Lộc Sơn: Đ/c Phú

Thứ Năm
(18/10/2018)

- 7h30': Kiểm tra công tác quản lý, hoạt động sư phạm, hoạt động đọc sách 01 đơn vị Tiểu học: Đ/c Hương, theo QĐ

- 8h: Tập huấn chuyên môn bậc học Mầm non tại TH Số 1 Lộc Trì: Đ/c Phú, Hiền ( cả ngày);

- 8h: Khảo sát chính thức (KĐCL) trường Tiểu học Thị Trấn 1: Đ/c Khôi, theo QĐ (cả ngày);

- 8h: Tham dự Lễ tuyên dương khen thưởng Cán bộ nữ " Giỏi việc nước, đam việc nhà" tại Nhà Văn hoá: Đ/c Anh, Hiền

- Hoàn thành đề án gộp trường, phương án luân chuyển, điều động CBQL, GV tham mưu UBND huyện: Đ/c Khôi;

- 14h: Họp tại huyện: Đ/c Hương, Phú

- 15h: Dự Hội nghị tổng kết kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp: Đ/c Hương, Phú, theo giấy mời

Thứ Sáu
(19/10/2018)

- 8h: Kiểm tra, rà soát các điều kiện để chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra của Tỉnh về kiểm tra công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại MN Lộc Thuỷ: Đ/c Phú, Hiền

- Giải quyết công việc sự vụ: Toàn thể CBCC

Thứ Bảy
(20/10/2018)

- 8h': Tổ chức Hội nghị CBCC cơ quan Phòng GD&ĐT huyện: Toàn thể CBCC

- 14h: Tổ chức 20/10 cho toàn thể CB nữ Phòng GD&ĐT huyện: Toàn thể CBCC

Chủ Nhật
(21/10/2018)