Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 16 tháng 12 năm 2017


Năm 2017

Cập nhật lúc : 09:55 11/12/2017  

Tuần 50 năm 2017
Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(11/12/2017)

- 8h: Họp Hội nghị Huyện uỷ lần thứ 11: Đ/c Hương ( cả ngày);

- 8h: Họp cơ quan

- Kiểm tra công tác bồi dưỡng học sinh giỏi bậc THCS: Theo phân công

Thứ Ba
(12/12/2017)

- 8h Kiểm tra công tác dạy học Tiếng việt Công nghệ bậc Tiểu học một số đơn vị: Đ/c Nhật, Nhung ( cả ngày);

- 8h: Làm việc với UBND xã Lộc An về việc thực hiện tiến độ trường chuẩn Quốc gia: Đ/c Phú, Tân, Nhật.

- Chuẩn bị các điều kiện tiến hành làm đề thi cuối học kỳ 1 năm học 2017-2018 bậc THCS: BP THCS

Thứ Tư
(13/12/2017)

- 8h Kiểm tra công tác dạy học Tiếng việt Công nghệ bậc Tiểu học một số đơn vị: Đ/c Nhật, Nhung ( cả ngày);

- 8h: Làm việc với trường Tiểu học Nước Ngọt 2: Đ/c Phú, theo QĐ

- Chuẩn bị các điều kiện tiến hành làm đề thi cuối học kỳ 1 năm học 2017-2018 bậc THCS: BP THCS

Thứ Năm
(14/12/2017)

- 8h: Kiểm tra công tác bồi dưỡng học sinh giỏi bậc THCS: Theo phân công;

- 8h: Tập huấn phần mềm sử dụng hoá đơn điện tử: Đ/c Phú, Anh, Thêm

- 8h: Họp HĐND huyện: Đ/c Hương ( cả ngày)

- Chuẩn bị các điều kiện tiến hành làm đề thi cuối học kỳ 1 năm học 2017-2018 bậc THCS: BP THCS;

- 14h: Tổ chức tập huấn GOAL tại trường Tiểu học Số 1 Lộc Trì: LĐ, Đ/c Dự 

Thứ Sáu
(15/12/2017)

- 8h: Kiểm tra công tác bồi dưỡng học sinh giỏi bậc THCS: Theo phân công;

- 8h: Tham dự Hội thảo Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số: Đ/c Phú, Hiền, Nhung ( cả ngày)

- 8h: Tổ chức tập huấn GOAL tại trường Tiểu học Số 1 Lộc Trì: LĐ, Đ/c Dự ( cả ngày);

- 8h: Họp HĐND huyện: Đ/c Hương ( cả ngày)

- Chuẩn bị các điều kiện tiến hành làm đề thi cuối học kỳ 1 năm học 2017-2018 bậc THCS: BP THCS

Thứ Bảy
(16/12/2017)
Chủ Nhật
(17/12/2017)