Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 17 tháng 07 năm 2019


Năm 2019

Cập nhật lúc : 09:41 15/07/2019  

Tuần 29 năm 2019
Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(15/07/2019)

- 8h: Họp cơ quan

- 15h: Họp Đoàn tham quan các tỉnh phía Nam tại Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc

Thứ Ba
(16/07/2019)

- 8h: Họp HĐND huyện: Đ/c Hương (cả ngày);

- 8h: Làm việc tại trường Tiểu học Nước Ngọt 2: Theo QĐ (cả ngày)

- Hoàn thành Kế hoạch bồi dưỡng Chính trị hè năm 2019: Đ/c Phương

Thứ Tư
(17/07/2019)

- 8h: Họp HĐND huyện: Đ/c Hương (cả ngày);

- 8h: Làm việc tại trường Tiểu học Nước Ngọt 2: Theo QĐ (cả ngày)

- Làm việc tại đơn vị: Toàn thể CBCC ( Trừ các Chuyên viên đăng ký nghỉ phép năm theo lịch)

Thứ Năm
(18/07/2019)

- 8h: Tham dự Hội nghị TTHTCĐ tại Hương Thủy: Đ/c Phú

- Làm việc tại đơn vị: Toàn thể CBCC ( Trừ các Chuyên viên đăng ký nghỉ phép năm theo lịch)

Thứ Sáu
(19/07/2019)

- Làm việc tại đơn vị: Toàn thể CBCC ( Trừ các Chuyên viên đăng ký nghỉ phép năm theo lịch)

- Làm việc tại đơn vị: Toàn thể CBCC ( Trừ các Chuyên viên đăng ký nghỉ phép năm theo lịch)

Thứ Bảy
(20/07/2019)
Chủ Nhật
(21/07/2019)