Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 23 tháng 03 năm 2018


Năm 2018

Cập nhật lúc : 09:47 19/03/2018  

Tuần 12 năm 2018
Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/03/2018)

- 8h: Họp cơ quan

- 14h: Họp BTC Hội thi GVDG bậc Tiểu học tại Phòng GD&ĐT huyện: Đ/c Khôi, theo QĐ

Thứ Ba
(20/03/2018)

- 8h: Tham gia cùng Đoàn HĐND huyện giám sát các đơn vị theo lịch: Đ/c Khôi

- 14h: Tham gia cùng Đoàn HĐND huyện giám sát các đơn vị theo lịch: Đ/c Khôi;

- 14h: Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức Hội thi GVDG bậc Tiểu học tại TTBDCtr huyện: Đ/c Nhật, theo phân công

Thứ Tư
(21/03/2018)

- 7h30': Khai mạc Hội thi GVDG bậc Tiểu học: Đ/c Khôi, theo QĐ;

- 8h: Tham gia cùng Đoàn HĐND huyện giám sát các đơn vị theo lịch: Đ/c Phú

- 8h30': Tổ chức Hội thi GVDG bậc Tiểu học: Theo QĐ (cả ngày)

- 14h: Tham gia cùng Đoàn HĐND huyện giám sát các đơn vị theo lịch: Đ/c Phú

Thứ Năm
(22/03/2018)

- 8h: Tham gia cùng Đoàn HĐND huyện giám sát các đơn vị theo lịch: Đ/c Phú;

- 8h: Tham dự Hội nghị dạy học 2 buổi/ngày tại Sở: Đ/c Khôi, Nhật

- 14h: Tham gia cùng Đoàn HĐND huyện giám sát các đơn vị theo lịch: Đ/c Phú;

- 14h:Tham dự sinh hoạt chuyên môn Cụm khu 2 tại Tiểu học Bình An: Đ/c Nhung

Thứ Sáu
(23/03/2018)

- 6h30: Tham dự Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện: Đ/c Phú, Dự

- 8h: Tham dự Hội nghị tập huấn phương pháp dạy Tiếng Anh tại Sở: Đ/c Khôi, Nhung, theo danh sách ( cả ngày);

- 8h: Tham gia cùng Đoàn kiểm tra thực tế của Sở GD&ĐT kiểm tra công tác xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm tại MN Hưng Lộc: Đ/c Hiền

- Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy
(24/03/2018)
Chủ Nhật
(25/03/2018)