Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 19 tháng 07 năm 2018


Năm 2018

Cập nhật lúc : 13:29 16/07/2018  

Tuần 29 năm 2018
Từ ngày 16/07/2018 đến ngày 22/07/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(16/07/2018)

8h: Họp trực báo đầu tuần

- Họp HĐNH từ ngày 16-17/7/2018 đ/c Hương

- Xử lý công việc sự vụ

- Họp HĐNH từ ngày 16-17/7/2018 đ/c Hương

Thứ Ba
(17/07/2018)

- Họp HĐNH từ ngày 16-17/7/2018 đ/c Hương

- 14h00: Họp BCĐ PCGD-XMC chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT tại Hội trường UBND huyện(Tầng 2). Thành phần: BCĐ PCGD-XMC huyện, xã, Hiệu trưởng các trường TH, TH&THCS trực thuộc

Thứ Tư
(18/07/2018)

- Xử lý công việc sự vụ

- Tập huấn bóng đá Na Uy, đ/c: Dự

Thứ Năm
(19/07/2018)

- Tập huấn bóng đá Na Uy, đ/c: Dự

- 8H00: Tập huấn phần mềm quản lý thư viện tại TTTH Sở, đ/c: Lãnh, Phương, Nở (THCS Lộc Điền), Mỹ ( THCS Lộc Bổn)

- Tập huấn bóng đá Na Uy, đ/c: Dự

- 14h00: Tập huấn phần mềm quản lý thư viện tại TTTH Sở, đ/c: Lãnh, Phương, Nở (THCS Lộc Điền), Mỹ ( THCS Lộc Bổn)

Thứ Sáu
(20/07/2018)

- Tập huấn bóng đá Na Uy, đ/c: Dự

- Tập huấn bóng đá Na Uy, đ/c: Dự

Thứ Bảy
(21/07/2018)
Chủ Nhật
(22/07/2018)