Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "


Ngày 20 tháng 09 năm 2019


Khoa học và công nghệ