Thứ Hai, 15/10/2018

Buổi sáng

- 8h: Họp cơ quan;

- 8h: Kiểm tra công tác PCGD-XMC tại Phòng GD&ĐT huyện: Đ/c Lãnh, Phương, Hiền, Nhật (cả ngày)

Buổi chiều

Thứ Ba, 16/10/2018

Buổi sáng

- 8h: Kiểm tra công tác PCGD-XMC tại Phòng GD&ĐT huyện: Đ/c Lãnh, Phương, Hiền, Nhật (cả ngày);

- 8h: Tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra đảng: Đ/c Hương

Buổi chiều

- Rà soát, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Kỳ thi HSG lớp 9 cấp huyện: Đ/c Khôi, BPTHCS

Thứ Tư, 17/10/2018

Buổi sáng

- 8h: Tập huấn chuyên môn bậc học Mầm non tại TH Số 1 Lộc Trì: Đ/c Phú, Hiền ( cả ngày);

- 8h: Kiểm tra công tác PCGD-XMC tại Phòng GD&ĐT huyện: Đ/c Lãnh, Phương Nhật (cả ngày);

- 8h: Khảo sát chính thức (KĐCL) trường Tiểu học Thị Trấn 1: Đ/c Khôi, theo QĐ (cả ngày)

Buổi chiều

- 14h: Tham dự Hội nghị TK Công tác Đội TNTP huyện: Đ/c Dự;

- 14h: Tiếp dân tại Lộc Sơn: Đ/c Phú

Thứ Năm, 18/10/2018

Buổi sáng

- 7h30': Kiểm tra công tác quản lý, hoạt động sư phạm, hoạt động đọc sách 01 đơn vị Tiểu học: Đ/c Hương, theo QĐ

- 8h: Tập huấn chuyên môn bậc học Mầm non tại TH Số 1 Lộc Trì: Đ/c Phú, Hiền ( cả ngày);

- 8h: Khảo sát chính thức (KĐCL) trường Tiểu học Thị Trấn 1: Đ/c Khôi, theo QĐ (cả ngày);

- 8h: Tham dự Lễ tuyên dương khen thưởng Cán bộ nữ " Giỏi việc nước, đam việc nhà" tại Nhà Văn hoá: Đ/c Anh, Hiền

Buổi chiều

- Hoàn thành đề án gộp trường, phương án luân chuyển, điều động CBQL, GV tham mưu UBND huyện: Đ/c Khôi;

- 14h: Họp tại huyện: Đ/c Hương, Phú

- 15h: Dự Hội nghị tổng kết kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp: Đ/c Hương, Phú, theo giấy mời

Thứ Sáu, 19/10/2018

Buổi sáng

- 8h: Kiểm tra, rà soát các điều kiện để chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra của Tỉnh về kiểm tra công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại MN Lộc Thuỷ: Đ/c Phú, Hiền

Buổi chiều

- Giải quyết công việc sự vụ: Toàn thể CBCC

Thứ Bảy, 20/10/2018

Buổi sáng

- 8h': Tổ chức Hội nghị CBCC cơ quan Phòng GD&ĐT huyện: Toàn thể CBCC

Buổi chiều

- 14h: Tổ chức 20/10 cho toàn thể CB nữ Phòng GD&ĐT huyện: Toàn thể CBCC