Thứ Hai, 22/04/2019

Buổi sáng

- 8h: Họp cơ quan;

- 9h30': Làm việc với Trung tâm Văn hoá- Thể thao huyện chuẩn bị cho Hội thi Tiếng hát cán bộ công chức, viên chức Ngành giáo dục : Đ/c Khôi, Phương

Buổi chiều

- 14h: Họp tại Nhà văn hoá Trung tâm huyện: Đ/c Hương

Thứ Ba, 23/04/2019

Buổi sáng

- 6h30': Đưa Đoàn học sinh tham gia Giao lưu OLYMPIC học sinh Tiểu học cấp tỉnh: Đ/c Nhật (cả ngày);

Buổi chiều

- Tổ chức ra đề, làm đề kiểm tra HK2 năm học 2018-2019 bậc THCS: BPTHCS

Thứ Tư, 24/04/2019

Buổi sáng

- 8h: Làm việc với Công ty TNHH Laguna Lăng Cô: Đ/c Hương;

- 8h: Họp Thường vụ LĐLĐ huyện Phú Lộc: Đ/c Khôi

Buổi chiều

- Tổ chức ra đề, làm đề kiểm tra HK2 năm học 2018-2019 bậc THCS: BPTHCS

Thứ Năm, 25/04/2019

Buổi sáng

- 7h30': Chuẩn bị các điều kiện để tham gia Ngày hội đọc sách cấp tỉnh tại TH Số 1 Lộc Trì: Đ/c Nhung;

- 8h: Tham gia sinh hoạt Tổ chuyên môn bậc học Mầm non tại Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế: Đ/c Hiền

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thi Tiếng hát cán bộ công chức, viên chức Ngành giáo dục: Theo QĐ

Buổi chiều

- 14h: Làm việc với UBND Xã Lộc Vĩnh để chuẩn bị cho Hội nghị Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc tại Phú Lộc: Đ/c Hương, Nhật;

- Tổ chức ra đề, làm đề kiểm tra HK2 năm học 2018-2019 bậc THCS: BPTHCS

Thứ Sáu, 26/04/2019

Buổi sáng

- 7h30': Tổ chức Hội thi Tiếng hát cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục: Theo QĐ (cả ngày)

Buổi chiều

- Chuẩn bị các điều kiện Tổ chức Lễ phát thưởng GV, HSG cấp huyện năm học 2018-2019: Theo phân công