Thứ Hai, 11/12/2017

Buổi sáng

- 8h: Họp Hội nghị Huyện uỷ lần thứ 11: Đ/c Hương ( cả ngày);

- 8h: Họp cơ quan

Buổi chiều

- Kiểm tra công tác bồi dưỡng học sinh giỏi bậc THCS: Theo phân công

Thứ Ba, 12/12/2017

Buổi sáng

- 8h Kiểm tra công tác dạy học Tiếng việt Công nghệ bậc Tiểu học một số đơn vị: Đ/c Nhật, Nhung ( cả ngày);

- 8h: Làm việc với UBND xã Lộc An về việc thực hiện tiến độ trường chuẩn Quốc gia: Đ/c Phú, Tân, Nhật.

Buổi chiều

- Chuẩn bị các điều kiện tiến hành làm đề thi cuối học kỳ 1 năm học 2017-2018 bậc THCS: BP THCS

Thứ Tư, 13/12/2017

Buổi sáng

- 8h Kiểm tra công tác dạy học Tiếng việt Công nghệ bậc Tiểu học một số đơn vị: Đ/c Nhật, Nhung ( cả ngày);

- 8h: Làm việc với trường Tiểu học Nước Ngọt 2: Đ/c Phú, theo QĐ

Buổi chiều

- Chuẩn bị các điều kiện tiến hành làm đề thi cuối học kỳ 1 năm học 2017-2018 bậc THCS: BP THCS

Thứ Năm, 14/12/2017

Buổi sáng

- 8h: Kiểm tra công tác bồi dưỡng học sinh giỏi bậc THCS: Theo phân công;

- 8h: Tập huấn phần mềm sử dụng hoá đơn điện tử: Đ/c Phú, Anh, Thêm

- 8h: Họp HĐND huyện: Đ/c Hương ( cả ngày)

Buổi chiều

- Chuẩn bị các điều kiện tiến hành làm đề thi cuối học kỳ 1 năm học 2017-2018 bậc THCS: BP THCS;

- 14h: Tổ chức tập huấn GOAL tại trường Tiểu học Số 1 Lộc Trì: LĐ, Đ/c Dự 

Thứ Sáu, 15/12/2017

Buổi sáng

- 8h: Kiểm tra công tác bồi dưỡng học sinh giỏi bậc THCS: Theo phân công;

- 8h: Tham dự Hội thảo Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số: Đ/c Phú, Hiền, Nhung ( cả ngày)

- 8h: Tổ chức tập huấn GOAL tại trường Tiểu học Số 1 Lộc Trì: LĐ, Đ/c Dự ( cả ngày);

- 8h: Họp HĐND huyện: Đ/c Hương ( cả ngày)

Buổi chiều

- Chuẩn bị các điều kiện tiến hành làm đề thi cuối học kỳ 1 năm học 2017-2018 bậc THCS: BP THCS