Thứ Hai, 01/03/2021

Buổi sáng

- 8h: Họp cơ quan;

- 8h: Phối hợp với Phòng TC-KH huyện duyệt quyết toán năm 2020 cho các đơn vị trường học theo lịch: Đ/c Thêm (Từ 01-05/3/2021)

Buổi chiều

- 14h: Tổ chức họp rà soát Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2021: LĐ, Các chuyên viên liên quan;

Thứ Ba, 02/03/2021

Buổi sáng

- 7h30\\\': Tổ chức Thi phần 2 Hội thi GVCN giỏi bậc Tiểu học tại Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc: Theo QĐ (cả ngày)

Buổi chiều

- 14h: Tổ chức Hội thảo Lập Kế hoạch thành lập các Nhóm HSHĐ về biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại THCS Lộc Trì: LĐ, CV liên quan; thành phần tham dự theo Thông báo số 142/TB-PGDĐT ngày 27/2/2021

Thứ Tư, 03/03/2021

Buổi sáng

- 7h30\\\': Tham gia cùng Đoàn của TTYT huyện kiểm tra công tác Y tế trường học tại Khu 3: Đ/c Hiền (cả ngày);

- 7h30\\\': Tổ chức Thi phần 2 Hội thi GVCN giỏi bậc Tiểu học tại Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc: Theo QĐ (cả ngày)

Buổi chiều

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Cuộc thi STTTN&NĐ cấp huyện năm học 2020-2021: Đ/c Dự

Thứ Năm, 04/03/2021

Buổi sáng

- 7h30\\\\\\\': Tổ chức Thi phần 2 Hội thi GVCN giỏi bậc Tiểu học tại Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc: Theo QĐ (cả ngày)

- 8h: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn bậc học Mầm non tại MN Hoa Anh Đào: Đ/c Hương, Hiền

Buổi chiều

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thi GVDG bậc học Mầm non: Đ/c Hiền

Thứ Sáu, 05/03/2021

Buổi sáng

- Tổng hợp kết quả Hội thi GVCN giỏi bậc Tiểu học năm học 2020-2021: Theo QĐ;

Buổi chiều

- Thăm, nắm tình hình công tác bồi dưỡng HSG lớp 9, MTCT lớp 8 cấp tỉnh: Theo phân công