Thứ Hai, 15/07/2019

Buổi sáng

- 8h: Họp cơ quan

Buổi chiều

- 15h: Họp Đoàn tham quan các tỉnh phía Nam tại Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc

Thứ Ba, 16/07/2019

Buổi sáng

- 8h: Họp HĐND huyện: Đ/c Hương (cả ngày);

- 8h: Làm việc tại trường Tiểu học Nước Ngọt 2: Theo QĐ (cả ngày)

Buổi chiều

- Hoàn thành Kế hoạch bồi dưỡng Chính trị hè năm 2019: Đ/c Phương

Thứ Tư, 17/07/2019

Buổi sáng

- 8h: Họp HĐND huyện: Đ/c Hương (cả ngày);

- 8h: Làm việc tại trường Tiểu học Nước Ngọt 2: Theo QĐ (cả ngày)

Buổi chiều

- Làm việc tại đơn vị: Toàn thể CBCC ( Trừ các Chuyên viên đăng ký nghỉ phép năm theo lịch)

Thứ Năm, 18/07/2019

Buổi sáng

- 8h: Tham dự Hội nghị TTHTCĐ tại Hương Thủy: Đ/c Phú

Buổi chiều

- Làm việc tại đơn vị: Toàn thể CBCC ( Trừ các Chuyên viên đăng ký nghỉ phép năm theo lịch)

Thứ Sáu, 19/07/2019

Buổi sáng

- Làm việc tại đơn vị: Toàn thể CBCC ( Trừ các Chuyên viên đăng ký nghỉ phép năm theo lịch)

Buổi chiều

- Làm việc tại đơn vị: Toàn thể CBCC ( Trừ các Chuyên viên đăng ký nghỉ phép năm theo lịch)