Thứ Hai, 18/06/2018

Buổi sáng

-8h: Họp cơ quan.

-8h: Đánh giá ngoài trường MN Hưng Hoà theo Kế hoạch đ/c Phú, Hiền (cả ngày)

Buổi chiều

-14h: Đi công tác tại Sở GD đ/c Nhung

-14h: Họp tại UBND huyện đ/c Khôi

Thứ Ba, 19/06/2018

Buổi sáng

-8h: Đánh giá ngoài trường MN Hưng Hoà theo Kế hoạch đ/c Phú, Hiền (cả ngày)

- Tham gia cùng Đoàn giám sát của Sở GD về Dự án kiên cố hoá trường học ( ngày 19-20/6/2018)

Buổi chiều

-14h: Nộp hồ sơ FFAV tại Sở GD đ/c Dự

Thứ Tư, 20/06/2018

Buổi chiều

- 15h00: Hạn cuối các đơn vị nộp báo cáo phần mềm csdl của ngành.

Thứ Năm, 21/06/2018

Buổi sáng

8h: Khảo sát sơ bộ trường MN Hưng Hoà đ/c Phú, Hiền (theo QĐ)