Thứ Hai, 26/10/2020

Buổi sáng

- 8h: Họp cơ quan

Buổi chiều

- 14h: Nộp Hồ sơ tại Sở: Đ/c Phú, Hạnh, Thêm

Thứ Ba, 27/10/2020

Buổi sáng

- 8h: Tham gia cùng Đoàn thiện nguyện phát quà cho học sinh tại xã Lộc An và Lộc Điền: LĐ, CV liên quan

Buổi chiều

- 14h: Trao quà cho 120 em có hoàn cảnh khó khăn tại UBND Xã Lộc Trì: Đ/c Hương, Nhật

Thứ Tư, 28/10/2020

Buổi sáng

- 8h: Tham gia cùng LĐLĐ huyện kiểm tra quy chế dân chủ tại Tiểu học Phú Thạch: Đ/c Khôi

Buổi chiều

- Hoàn thành báo cáo tháng: Các bộ phận chuyên môn

Thứ Năm, 29/10/2020

Buổi sáng

- 7h30': Kiểm tra công tác quản lý và hoạt động sư phạm 01 đơn vị trường Mầm non (cả ngày)

Buổi chiều

- 14h: Tham dự và chỉ đạo họp HĐBM tại 04 điểm trường theo công văn: LĐ, CV liên quan

Thứ Sáu, 30/10/2020

Buổi sáng

- 7h30': Kiểm tra công tác quản lý và hoạt động sư phạm 01 đơn vị trường Tiểu học, 01 đơn vị THCS ( cả ngày)

Buổi chiều

- 14h: Trao quà cho 100 em có hoàn cảnh khó khăn tại UBND Xã Lộc Trì: Đ/c Hương, Nhật

Thứ Bảy, 31/10/2020

Buổi sáng

- 7h30': Kiểm tra công tác quản lý và hoạt động sư phạm 01 đơn vị trường Tiểu học, 01 đơn vị THCS ( cả ngày)