Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''


Ngày 26 tháng 05 năm 2022


Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 00:00 16/06/2012  

Giới thiệu

Phòng GD-ĐT huyện Phú Lộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện Phú Lộc. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trên 18 xã, thị trấn thuộc huyện.

       Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc quản lý 69 đơn vị công lập trực thuộc (MN: 25, TH:26, THCS: 15, PT đa cấp: 3).Có trên 27.000 học sinh Mầm non, Tiểu học và THCS với hơn 2.200 cán bộ giáo viên nhân viên toàn ngành

      Trong quá trình phấn đấu thực hiện đổi mới sự nghiệp giáo dục-đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực: Phát triển mạng lưới trường lớp, đa dạng hóa các loại hình trường lớp; Huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ cao; Nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ. Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường học theo hướng tầng hóa, hiện đại hóa và chuẩn hóa, tăng cường trang thiết bị hiện đại phục vụ cho dạy- học và việc đổi mới chương trình giáo dục Phổ thông, giáo dục Mầm non. Chăm lo giáo dục toàn diện cho học sinh, các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường được đẩy mạnh. 

Năm học 2015-2016 toàn huyện hiện có 13 trường Tiểu học, 02 trường Mầm non, 04 trường THCS được UBND Tỉnh, Bộ GD-ĐT công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia và trường Tiểu học Số 1 Lộc Trì đạt chuẩn mức độ 2.

100% đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi.

 

    Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Lộc
    Địa chỉ: 01 Trần Đình Túc,Tổ dân phố 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc
   Trưởng phòng: Cái Thị Cẩm Hương

Số lượt xem : 60486

Các mục tin khác