Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''


Ngày 30 tháng 11 năm 2020


Đơn vị trực thuộc phòng