Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''


Ngày 06 tháng 12 năm 2020


Clip các bài dạy học trên truyền hình TRT

Ngữ văn lớp 9 - Tập làm văn: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí - phát sóng ngày 30/3/2020