Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "


Ngày 17 tháng 09 năm 2014


Tin tức & sự kiện

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẮC NHỞ XEM CÔNG VĂN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẮC NHỞ XEM CÔNG VĂN

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc trên địa bàn huyện. Hiện nay có nhiều công văn và thông báo trên Website của các đơn vị mà phòng đã gửi. Tuy nhiên có rất nhiều đơn vị trường chưa xem(nhận), ảnh hưởng đến việc cung cấp và cập nhật thông tin.... Đề nghị hiệu trưởng, cán bộ văn thư, giáo viên phụ trách Website,..đăng nhập vào mục thông báo/giao việc) để xem tải các thông báo và công văn. Mọi sự chậm trể các đơn vị phải tự chịu trách nhiệm. Trân trọng!

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD-ĐT huyện Phú Lộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện Phú Lộc. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 18 xã, thị trấn thuộc huyện. Xem thêm

Các mục tin khác

Thư viện ảnh

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014