Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 26 tháng 11 năm 2015


Tin tức & sự kiện

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẮC NHỞ CÁC ĐƠN VỊ CHẬM XEM, TẢI CÔNG VĂN, THÔNG BÁO TRÊN WEBSITE NGÀNH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẮC NHỞ CÁC ĐƠN VỊ CHẬM XEM, TẢI CÔNG VĂN, THÔNG BÁO TRÊN WEBSITE NGÀNH

Kính gửi: Các trường trực thuộc. Hiện nay trên hệ thống trang Website nội bộ của Phòng có rất nhiều các công văn, thông báo mà một số trường chưa xem, tải... Vậy Phòng nhắc nhở và đề nghị các trường nghiêm túc thực hiện việc đăng nhập, xem tải các công văn, thông báo theo quy định của ngành (mỗi ngày hành chính ít nhất đăng nhập 1 lần...). Trân trọng!

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD-ĐT huyện Phú Lộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện Phú Lộc. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 18 xã, thị trấn thuộc huyện. Xem thêm

Các mục tin khác

Thư viện ảnh

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014