Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''


Ngày 29 tháng 07 năm 2016


Tin tức & sự kiện

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TẬP HUẤN TVCN GD LỚP 1

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TẬP HUẤN TVCN GD LỚP 1

Chuyển thời gian tập huấn TVCN GD lớp 1 đợt 2 từ ngày 25/7 - 28/7/2016 sang ngày 26/7/2016-29/7/2016. Lý do, lãnh đạo và chuyên viên Phòng có GM họp đột xuất của Sở GD&ĐT.

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD-ĐT huyện Phú Lộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện Phú Lộc. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 18 xã, thị trấn thuộc huyện. Xem thêm

Các mục tin khác

Thư viện ảnh

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014

  • img 1299

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014