Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''


Ngày 31 tháng 01 năm 2015


Tin tức & sự kiện

(KHẨN)Minh bạch tài sản năm 2014

(KHẨN)Minh bạch tài sản năm 2014

Đề nghị các trường đến gặp trực tiếp đồng chí Lê Công Pháp - CV Phòng Nội vụ để được hướng dẫn cụ thể về kê khai minh bạch tài sản năm 2014 vào ngày 15/01/2015

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD-ĐT huyện Phú Lộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện Phú Lộc. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 18 xã, thị trấn thuộc huyện. Xem thêm

Các mục tin khác

Thư viện ảnh

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014