Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 14 tháng 10 năm 2015


Tin tức & sự kiện

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO TRÌ NÂNG CẤP HỆ THỐNG WEBSITE NGÀNH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO TRÌ NÂNG CẤP HỆ THỐNG WEBSITE NGÀNH

Kính gửi: Các trường trực thuộc. Hiện tại website của ngành đang trong quá trình nâng cấp bảo trì. Việc truy cập, gửi nhận thông báo giao việc có lúc trở ngại không ổn định. Mong các đơn vị thông cảm. Trân trọng!

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2File 3

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD-ĐT huyện Phú Lộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện Phú Lộc. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 18 xã, thị trấn thuộc huyện. Xem thêm

Các mục tin khác

Thư viện ảnh

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014

  • Hội thi tiếng hát hs tiểu học 2013-2014